Lokes rapsody

Music video from the Danish Yule calendar family show “Jul i Valhal”, from 2005

Alternative link:
http://www.dailymotion.com/video/x3ljf3_lokes-rapsody-loke_news

Det
er så godt som umuligt at tænke
når man sidder på knæ og er lænket
som et fæ,
i alle disse år hvordan og hvornår
får jeg chancen for at klippe
mit hår,
uden skæg i mit æg vil jeg forlade min væg
og tage hjem til dem,
og med klør fem være slem igjen, en gammel ven af familien der
stikker vendekåbefjæset frem,
og det kan da godt være at to børn får gode idéer, overser en måske
en smule skidt karakter,
glemmer at fokusere, inde-sner i mere end
et frikvarter, giv mig klaverHør hvor det kvaser når jeg maser aser til laser, de hænger i
klaser daser og fjaser
nu skal du til at passe på Thor kvindagtige smørtenor, man ved hvor
du borJeg er slet ikke bitter eller vred
jeg har bare en ufattelig lyst til at gøre alle fortræd,
så nu tager jeg afsted, vil du medHov hvad er den af – snif snif snif – er det mon hjemmebag,
næh,
det er den søde duft af nederlag, gudernes ubehag bliver den
smalleste sag,
og med det trylleste slag tvinger jeg juledage
tilbage i mørke,
og klapper kager der desværre smager af tørke
hey, Odin, du er til grin i din ruin,
en lille enøjet dværgkanin
der ryster som en kryster når jeg forlyster mig
ho ho ho ho
hvem er mon trængt op i en krog, på tilbagetog, guddommeligt
sprogsammenkog

Snart begynder en ny epoke

med en fyr der hedder Loke

Man kan da ikke bare sådan smide sin familie ud
især ikke når de ovenikøbet er født som gud gåsehud

Nu er det nok

syng i flok

gå amok

gudechok

Lokelok

Ragnarok

It is virtually impossible to think
when you sit on your knees and are chained like a fool,
in all these years how and when
do I get the chance to cut my hair,
without a beard in my egg, I will leave my wall
and go home to them and with claws five,
be bad again, an old family friend who sticks his turncoat face forward,
and it may well be that two children get good ideas, overlooking a little a perhaps bad character, forget to focus, snowed in for more than a break, give me piano.Hear how it crunches when I crush Aesir to shreds,
they hang in bunches laze about and fool around,
now you need to look out Thor, woman-like butter-tenor, know where you live.I am not bitter or angry,
I just have an incredible urge to do everyone harm,
so now I’m taking off, will you (come) with.Hey what is that – sniff sniff sniff- is it perhaps homemade [baking],
no, it’s the sweet smell of defeat, gods’ discomfort becomes the easiest thing
and with magic [wave of a wand],
I force Yule days back into the dark,
and pat cakes that unfortunately taste like drought
hey, Odin, you’re amusing in your ruin, a little one-eyed dwarf rabbit that shakes like a coward when I amuse myself
ho ho ho ho
I wonder who is backed into a corner, on retreat, divine babbling,

Soon begins a new era
with a guy named Loki

One can not just like that throw one’s family out
especially when they even have been born as a god
goosebumps

Enough is enough
sing in groups
go crazy
god shock
Loki [hair]lock
Ragnarok

English translation by me.

About Amber Drake

AKA Darkamber.
This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Lokes rapsody

  1. Alexis Sólveig Freysdóttir says:

    lol

  2. ladyimbrium says:

    Well damn. This video is not available in my country. Sounds amusing yet creepy so I suspect I’d enjoy it.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s